Page:Sibu Congkan0180-司馬光-資治通鑑考異-6-2.djvu/74

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


曰今梓宫尚在仁壽宫比其徴兵動移旬月今(⿱艹石)簡驍勇萬𮪍令文安督領不淹十五日徑據長安其在京𬒳黜停私之

徒並擢授髙位付以心膂共守京城則以東府縣非彼之有然後大王揔兵皷行而西聲𫝑一接天下可指揮而定也諒

不從大業雜記云文安又說曰先人有奪人之心殿下選精𮪍一萬徑往京師奔喪曉夜兼行誰敢止約至京徑掩仁壽

宫彼縱徴召未暇禦我大軍駱驛隨王而至此則次計王直資河北彼率天下之兵百道攻我則難爲主人此下計也今從隋書

豆盧毓圖諒諒將往介州令毓留守皇甫誕傳云楊素將至諒屯清源以

拒之按諒屯清源時素軍巳迫何暇自還襲毓今從毓傳

煬帝大業元年三月命皇甫議發民百餘萬開通濟渠

雜記作皇甫公儀又云發兵夫五十餘萬今從略記

八月行幸江都雜記作九月今從隋帝紀及略記

御龍舟略記云甲子進龍舟按曆是月戊子朔无甲子

龍舟髙四十五尺略記云髙五丈雜記言其制度尤詳今從之