Page:Sibu Congkan0181-司馬光-資治通鑑考異-6-3.djvu/48

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


若仁傑請以廬陵王繼統則是勸太后廢立也此固未可信或者仁傑以廬陵母子至親而幽囚房陵勸召還左右則有

之矣談賓録曰聖曆二年臘月張易之兄弟貴寵逾分懼不全請計於天官侍郎吉頊頊曰公兄弟承恩深矣非有大功

於天下自古罕有全者唯有一策茍能行之豈止全家亦當享茅土之封耳除此之外非頊所謀易之兄弟泣請之頊曰

天下思唐德久矣主上春秋髙武氏諸王殊非所屬意公何不從容請立廬陵以繫生人之望易之乃承間屢言之則天

意乃易既知頊首謀乃召問頊頊曰廬陵相王皆陛下之子髙宗切託於陛下唯陛下裁之則天意乃定御史臺記曰則

天置控鶴府頊与易之昌宗同於府供奉与昌宗親狎昌宗自以貴寵踰分懼不全請計於頊云云如談賔録蓋太后寵

信諸武誅鉏李氏雖己子廬陵亦廢徙房陵故仁傑勸召還左右以强李氏抑諸武耳張吉非能為唐社稷謀也欲求己

利耳若仍立皇嗣則己有何功故勸太后立廬陵為太子而太后從之然則欲召還廬陵者仁傑之志也立為太子者張

吉之謀也談賔言聖曆二年及以頊為天官侍郎臺記謂睿宗為相王則皆誤也新狄仁傑傳云張易之嘗從容問自安

計仁傑曰惟勸迎廬陵王可以免禍計仁傑亦安肯与易之深言此事狄梁公傳又云後經旬召公入曰朕昨夜夢与人

雙陸頻不見勝何也對曰雙陸輸者蓋爲宫中无子此是上天之意假此以示陛下安可乆虚儲位哉天后曰是朕家事