Page:Sibu Congkan0181-司馬光-資治通鑑考異-6-3.djvu/54

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


相顧欲言未至其時恐負前諾欲言又止前後數四相彦範乃叙其言言猶未畢聞戸牖之外聲若雷霆湏㬰風雨咫尺

莫辨所坐牀褥悉擲於階下王公戰懼不知所據乃相謂曰此是狄公忠烈之至假此靈變以驚衆心不欲吾輩先論此

事未至其時不可復言也斯須天清日明不異於初易之等既誅袁謂張公曰昔有遺言使先收三思豈可捨諸張公曰

但大事畢功此是机上之物豈有逃乎後梁王交通於内五公果為所譛俱遭流竄所期興廢年月遺約軌模少無異也

按東之等五人偶同時在位協力立功仁傑豈能豫知其事舉此五人專欲使之輔立太子邪且易之等若有可誅之便

太子有可立之勢仁傑身為宰相豈待五年之後須柬之等然後發邪此蓋作傳者因五人建興復之功附會其事云皆

仁傑所舉受教於仁傑耳其言譎怪無稽今所不取舊傳惟著舉柬之彦範暉三人姓名今從之

十月韋安石逐蜀商舊傳曰時鳳閣侍郎陸元方在坐退而告人曰此真宰相非吾屬所及也

按新紀元方已罷相今不取

長安元年正月改元大足朝野僉載云司刑寺囚三百餘人秋分後無計可作乃於圓獄

外羅牆角邊作聖人迹五尺至夜半三百人一時大呌内使推問云昨夜有一聖人見身長三丈面作金色云汝等並寃