Page:Sibu Congkan0183-司馬光-資治通鑑考異-6-5.djvu/119

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


貴母爲它人利言巢甥也不忍巢乃自刎不殊言因斬之函首將詣時溥而太原博野軍殺言與巢首俱上今從新傳

七月壬午戮巢姬妾張𩇕舊耆傳中和三年五月二十日北路軍前進到黄巢首級妻男今不

取其年月而取其事

八月李克用請麟州𨽻河東新方鎮表中和二年河東節度増領麟州誤也今從唐末

見聞

十一月王建等奔行在實錄九月山南西道節度使鹿晏𢎞爲禁軍所討弃城奔許州晏𢎞大將

王建韓建張造晉暉李師太各率本軍降田令孜以建等楊復光故將薄其賞皆除諸衛將軍十一月戊午朔建等以軍

三千至行在田令孜錄爲假子統以舊軍號隨駕五都按建等既降始遣禁軍討晏𢎞實錄云九月晏𢎞弃城去太早十

一月又云建等降重復上云賞薄下云爲假子自相違新傳帝還晏𢎞懼見討引兵走許州王建帥義勇四軍迎帝西縣

按帝尚在成都云迎帝西縣亦誤也今月從實錄事從薛居正五代史韓建王建傳

鹿晏𢎞陷襄州劉巨容奔成都實錄光啓元年四月蔡賊攻陷襄州劉巨容死