Page:Sibu Congkan0184-司馬光-資治通鑑考異-6-6.djvu/132

維基文庫,自由的圖書館
跳转到导航 跳转到搜索
此页尚未校对


按周廣順元年辛亥旻即帝位稱乾祐四年顯德元年甲寅旻之乾祐七年也旻卒鈞立顯德四年丁巳鈞改乾祐十年

為天㑹元年宋開寳元年戊辰鈞之天㑹十二年也鈞卒繼元立開寶七年甲戌繼元改天㑹十八年為廣運元年據厯

是歲九月丙午朔興國四年己卯繼元之廣運六年也鈞以天成元年丙戍主至顯德元年甲寅嗣位乃二十九嵗矣

鈞及繼元踰年未改元蓋孟蜀後主漢隱帝周世宗之比也諸書皆傳聞相因前後差戻惟晉陽見聞録劉繼顒碑歲月

最可考正故以為據

世宗顯德二年閏九月蜀趙玭以秦州降十國紀年玭召宫屬告之

曰周兵無敵今朝廷所遣勇將精兵不死即逃我軰不能去危就安禍且至矣衆皆聼命舉城叛降周斜谷援兵亦潰五

代通録官軍之圍鳯州偽秦州節度使髙處儔引兵往復援之中塗聞黄花之敗奔秦州玭與城中將校閉門不納處儔

遂西奔玭即以城歸國今從實録

三年二月潘叔嗣襲朗州王逵戰敗死湖湘故事云王逵奉詔伐呉有

蜜蜂無萬數集逵傘蓋周行逢内喜潜與潘叔嗣張文表等謀曰我覩王公妖怪入傘他時忽落别人之手我軰處身何