Page:Sibu Congkan0184-司馬光-資治通鑑考異-6-6.djvu/6

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


薛史䖍裕傳曰時太祖大軍方討兖鄆未及救㧞邢人困而携貳遷乃縶䖍裕送于太原尋為所殺按是時全忠方攻時

溥未討兖鄆也䖍裕傳誤

二月克用攻雲州安金俊死實錄四月丙辰朔李克用遣安金俊率師攻雲州赫連鐸

求援於幽州李匡威匡威出師赴之戰于蔚州太原府軍大敗燕師執金俊獻于朝據太祖紀年錄攻雲州在三月舊紀

實錄皆在四月恐是約奏到然紀年錄不言克用敗盖諱之也今從唐末見聞錄又紀年錄唐末見聞錄皆云金俊戰死

實錄云執獻之亦誤

克用巡潞州笞李克脩太祖紀年錄太祖遣李罕之李存孝攻邢州十月且命班師由

上黨而歸克脩性吝嗇太祖左右徴賂於克脩旬日間費數十萬尚以為供張不豐掎其事笞克脩而歸太原俄而克脩

憤恥寢𢇻薛史克脩傳曰龍紀元年武皇大舉以伐邢洺及班師因撫封於上黨按太祖紀但遣罕之存孝攻邢州不云

親行盖罕之存孝圍邢州克用但以大軍屯境上為之聲援去十月先還罕之存孝猶圍邢州故正月孟遷降也

四月時溥掠碭山朱友裕擊之郗象梁太祖實錄前云四月丙辰後云乙卯溥