Page:Sibu Congkan0184-司馬光-資治通鑑考異-6-6.djvu/68

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


資治通鑑考異卷第二十八


    臣司馬 光奉  勑編集

   後梁紀上

太祖開平元年正月張顥徐温殺楊渥親信十餘人

歐陽史四年正月渥視事陳璠等侍側温顥擁牙兵入拽璠等下斬之渥不能止由是失政按璠等已死於宣州今從十

囯紀

三月甲辰唐帝禪位實錄薛居正五代史唐餘錄皆云四月唐帝御札敕宰臣張文蔚等備法

駕奉迎梁朝而旡日五代通録云四月丁未丁未四月一日也舊唐書云三月甲辰甲辰三月二十七日也唐年補錄三

月二十七日甲子降此御札四月戊辰朱全忠即位尤爲差誤按此年三月戊寅朔四月丁未朔今從舊唐書

楊凝式諫父渉押傳國寶陶岳五代史補曰凝式恐事泄即日佯狂時謂之風子按