Page:Sibu Congkan0200-劉恕-資治通鑑外紀-5-3.djvu/171

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


奉襄子襄子謁代君請觴之舞者數百人置兵羽中

先具大金斗代君酒酣反斗而擊之一成腦塗地舞

者操兵以鬭盡殺其從者以代君之車迎其妻道聞

之泣呼天曰以弟亡夫非仁也以夫恐弟非義也磨

笄自刺而死代人憐之名其所死地爲磨笄山遂興

兵平代代卽北戎也襄子兄伯魯早死封其子周於

代爲代成君

 劉恕曰左氏傳魯哀公十七年晉復伐衞簡子曰

 止謂趙鞅也二十年十一月越圍吴趙孟降於䘮

 食曰先王與吴王有質告于吴王曰寡君之老無