Page:Sibu Congkan0203-史炤-資治通鑑釋文-5-1.djvu/67

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


民酤釀官自開置如設木爲榷獨取利也於例切𥙊地曰瘞謂埋其物示歸於地羈縻上几冝切下美爲切繫聮之意馬絡頭曰羈牛

靷曰⿰扌⿱彐𧰨 -- 掾如亂二切弱也○四年累重上力瑞切下直用切謂妻子輜重余吾音餘又音徐山海經云鮮水北

注徐吾徐廣曰余吾水在朔方伯各太始元年巫蠱公土切巫者執左道以亂政而惑人蠱惑也指體即藥毒

害人是(⿱艹石)行符厭俗之爲魅故曰巫蠱先賢撣音纒匈奴日逐王名○二年涇水堅靈切水出安定郡涇陽縣开頭山東南

櫟陽音藥左馮翊邑音茂長也南北曰袤○三年成山一作盛山音同在東萊不夜縣斗入海之罘

音浮山名在東萊腄縣倢伃上音接下音于倢言接幸也伃美稱也字或从女任身任讀曰妊中意竹仲切當也

四年不其音基山名因以爲縣屬琅邪郡征和元年踈鳩切求也山客切取也○二年

𣵠竹角切郡名屈氂上丘勿切下力之切音彭縣名在東海脫簪上吐活切免也下淄岑切首笄也平反

音翻謂録因覆奏使從輕也於避切恨也居謁切面相斥罪也音粹說文神禍也其字从岀从示示者鬼

神所以示人烏故切染也亦作洿其炎切鑷也職略切炙也挌殺古陌切擊也

子閭迸走北諍切散走也籠五切楯也逺與敵戰故以車爲櫓用自敝也一說櫓望敵之樓也楫棹漢書楫作輯音

集字從木棹直教切短曰楫長曰棹以行船者鴻臚凌如切武帝置此名胡廣曰鴻聲也臚傳也所以傳聲賛導九賔讀曰