Page:Sibu Congkan0204-史炤-資治通鑑釋文-5-2.djvu/12

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


    漢紀五十五     通鑑卷六十三

      起屠維單閼盡上章執徐即巳卯至庚辰凢二年

孝獻皇帝戊〇建安四年讀曰促下復趣同屠各上音儲解見上桓東胡别種

漢𥘉冒頓滅其國餘𩔖保烏桓山因以爲號徒臘切烏桓丘力居之從子大人烏梪以勇健能理决𨷖訟者推爲大人

直弓尺氏切奢泰也媵御羊禁切妾媵也𤅬山音潜廬江灊縣之山也其地有天柱山音滿又音悶煩也

簀牀側革切牀棧也歐血一口切吐也通作嘔皖城胡管切即廬江皖縣渠幽妖妄於喬切怪妄也

時戰切善也器械下介切器之緫名内盛曰器外盛曰械𥘉教切略取也知幾居希切幾微也渠營

以冉况羽讀曰腴上古勞下羊朱切澤肥之地也承職切多也蒯越

苦怪切姓也越其名狐疑音胡獸名其性多疑不决也許僅切暇釁也俗作舋委質職日切形也筠輒

讋服之渉切失氣也蘇刀切船之緫名沙羡音夷江夏邑胡歷切檄者以木簡爲書長尺二寸

切藏女教切曲也其字從木五故切逆也本仵忤下忤紹同鄒佗上側鳩切下託何切又徒何切撲討

切擊舎之音捨又音赦釋也餘杭杭音行伍之行㑹稽邑從士疾容切相就之士也匕箸上卑履切匙也