Page:Sibu Congkan0204-史炤-資治通鑑釋文-5-2.djvu/42

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


𥙷䘺文莧切䘺衣縫解也洮西他刀切洮水岀隴西臨洮東北入河 九 年充牣而振切滿也内人

結刑結吉屑切締也謂刑不解者五歳少邪少讀(⿱艹石)多少之少邪餘遮切分界分方文切別也失分

切定分也許容切又許拱切擾恐也纔屬屬音蜀附也言其聲氣僅相聮屬耳愴然楚亮切悽愴三公不

俯九切與否同裒多裒薄侯切聚也 嘉 平元年伺相吏切奄闚也離間居莧切間隔也逗留

透切下力救切逗止也留行相待也司蕃司姓也蕃其名棧豆棧仕限切馬皂也豆所以飼馬甲夜謂𥘉更也㹠犢

上徒渾切豕子也下徒谷切牛子也挾彈上檄頰切持也下徒案切挾弓以行圎將營將去齒兩

如乙切親也持林委質職日切形也舉欣切SKchar之力也鬼則到切鬼躁鬼幽皆管輅術數

槁木枯老糟粕上臧曹切酒滓也下匹各切𥂖糟曰粕乙六音恊和同也行間

切行列間也挑戰徒弔切擿嬈敵以求戰也與暗𥙷休勞精勞姓SKchar切有所不爲

○二年無難督都毒切凡言督者督察也無難督官名左遷子賀切左手足不如右彊左遷者貶下也故鄣

音章漢丹陽邑古穴切詭也并力卑政切專也塗塘吴主所築塘名在堂邑屬漢臨淮郡適庻適讀曰嫡

許槇切鏬拆也本作舋州泰州姓也泰其名竹絙絙音亘索也可亥切甲也三年涂水同都切水