Page:Sibu Congkan0204-史炤-資治通鑑釋文-5-2.djvu/55

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


餘招力灼○三年鴦於良扞城侯旰切衛也或作干詩公侯干城鄴城魚怯切魏

郡鄴縣屬司州魚容鬼濮陽音卜古昆吾國屬兖州疆埸上居良切界也下羊益切畔也

紏司吉酉切督也司主也居謁切謂政發人隂私獄犴鱼旰切犬也犬所以守故犴謂之獄虚驕切喧也

入質職利切質子所以結信也可汗河干切戎酋稱○四年⿰虫𡨋忙經切蟲食榖葉者時戰切𥙷也修也

上盧戈切屬大者如叶岀日南漲海中下歩項切蜃屬依據切說文澱滓濁泥字或從士種牛朱用切如種植之種

古胡切受酒器一升曰爵二升曰觚烏宏踧踖上子六切下資昔切恭謹之貌皖城胡管切廬江邑屬揚

蘇遭切船緫名峴山胡甸切在襄陽侈汰上尺氏切㤗也下他蓋切奢也本作㑀神至切行之迹

震懼也懾怖也之渉切○五年横設户孟切不順理也四鈞居匀切三十斤爲一鈞九石四鈞爲石

如字猿臂通有也猿或作爰爰緩也劉淵其先匈奴冐頓漢髙祖以宗女妻冒頓故其子孫遂冐姓劉氏淵於扶羅之孫左賢王豹之子𮪍

竒𭔃切射於馬上任俠上汝鴆切下胡頰切任謂任使其氣力俠之爲言挾也以權力挾輔人也歔欷上朽居切下許旣切歎息

鬼菜名即芝草買菜菜名即平慮草曖昧上於蓋切隱也下莫佩切暗也後累力僞切事相縁及

鋒當作蜂推枰上通回切下蒲兵切愽量計吕張切量度而計筭也運漕陸行曰運水行曰漕涂中