Page:Sibu Congkan0204-史炤-資治通鑑釋文-5-2.djvu/57

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


輿櫬𥘉覲切棺也轘轅上音還下音𡊮關名在河南緱氏音蒲說文王德布大㱃酒也更易上居行切

改也下羊益切轉也縞素古老切白色繒𣢾附苦管切誠也附託也嬰城伊盈切謂繞城以自守渡遼連條切遼

水在幽州域擊胡當渡遼水故爲將軍之號度或去水渠遴復十年房六切除其賦稅稽顙上康禮切下冩曩切

額至地也昵近尼質切親也有屬之欲切付也忿敷粉切敷問切怒也怨恚於避切恨也抽居

跳刀田聊切躍也降首上胡江切服也下舒救切有咎自陳丑郢切直馳也謗𠴲上𥙷曠切毀也下逹合切妄言

禁推川佳切禁者制也推者窮詰也祖卧切懣也房吻切懣也旋斾上旬縁切復返也下蒲蓋切繼旐之旗沛

然而藺生良刃切藺相如𥚹俾緬切狹小也憤邑於汲切SKchar也本作悒戍守傷遇切守邊也滍淯

雉下音育滍水在魯陽東經襄城入汝淯水岀酈縣西北山中南入漢餉遺上式亮切饋也下以醉切贈也封禪時戰切積土增山曰

封爲墠𥙊地曰禪韜戢上他刀切下側立切皆藏也賔屬賔服也屬附也珠玉切鮮卑相然切本山名東胡之别種因

退保此山遂以爲號彊獷上巨良切暴也下古孟切大獷不可附也雜胡昨合切謂戎狄之在塞内諸郡諸雜居不一○二

年掖庭羊益切按韋昭云以爲在掖門内故謂之掖庭也慕容部鮮卑自塞外入居遼西𣗥城之北號曰慕容部其後因以爲氏

始見於此〇三年喟然口愧切太息也紏繩上居黝切下食陵切紏察而繩正之也鼔吹尺僞切或作籥