Page:Sibu Congkan0205-史炤-資治通鑑釋文-5-3.djvu/80

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


語音蒸之上聲伏曼容云濟也磧北七迹切沙土曰幕即今磧也在後魏北地孚𡊮跋扈上蒲撥切下侯古切猶強梁也

臆度上乙力切下徒各切以貿臆度量也〇三年乾羅夷狄國名其國多釋氏經教徒敢切又徒濫切〇四

年賑之刃切又章刃切贍也𣢾塞苦管切叩也至也衰絰上千回切喪服下徒結切首戴也以苴麻爲之輼車

烏昆切卧車也剽掠匹妙切刧略也覘候丑艶切窺視而伺候也鐡勒歷德切匈奴之苗裔種𩔖最多雖姓氏各別緫謂之

姑華切黄馬黒喙突陳上陁没切觸也下直覲切與陣同肺腑上方廢切下芳遇切心胷也一作肺附如肝肺之相

附著欄楯食尹切欄檻驕愎弼力切很也破六韓拔陵破六韓虜三字姓拔陵其名音蒲撥切

口含切塔也又云塔下室遊眺他弔切視也臨哭力禁切衆哭曰臨怡怡與之切和也恱也

    梁紀六        通鑑卷一百五十

      起閼逢執徐盡旃𫎇大荒落即甲辰至乙巳凡二年

髙祖武皇帝六○普通五年於六赫連恩赫連虜複姓其先劉去卑之勃勃稱

王朔方謂王者繼天爲子是爲徽赫與天相連因姓赫連氏敕勒畜力切敕勒其先匈奴也一曰鐡勒其語訛轉耳我悖蒲昧切又

蒲没切亂也思廉𡺳彼貧切本亦作邠古𡺳國莫折大提莫折𨵿西複姓大提其名直弓