Page:Sibu Congkan0206-史炤-資治通鑑釋文-5-4.djvu/44

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


皆西羌别種按党項羌傳白蘭白狗皆臣屬吐蕃今簡字疑作蘭○七年樅陽七容切漢廬江郡邑名維恭二州名武德七

年以白狗羌户於姜維故城置百濟子計切扶餘别種樂浪上音洛下音郞郡名合瞑莫定切閉目也開道

北平武德三年降四年以兖州再反七年爲其部所逼自縊俱爲切州名洋集音祥二州名隆州本太平縣武德四年

置正觀元年廢屬安南都護府詹事之廉切省也給也茂陵書詹事秩眞二千古文散官凡文官九品有正有從文散階有二十九

自開府儀同三司而下武散官武散階四十有五自驃𮪍大將軍下勲官勲官凡十有二轉起正二品至從七品自上柱國至武𮪍

苦含廷袤莫候切延長也南比長曰袤猝拔倉末免胄直救切兠鍪也郤至見楚子必下免胄而

趨風欲其識巳也句容俱遇切江寧縣名有茅山一名句曲山形如句字之曲縣取名焉膏肓呼先切肓鬲也心下爲膏人之疾在

肓之上膏之下藥所不及五故切逆也翼州武德元年析㑹州置屬劒南道

   唐紀七        通鑑卷一百九十一

      起昭陽恊洽六月盡柔兆閹茂八月即癸未至丙戍凡三年有竒

髙祖神堯大聖光孝皇帝下之上○武德七年閭江切夲龍水縣武

德四年置屬嶺南道扶州即南扶州本懐徳縣武德四年置以獠叛僑治瀧州後徙信義正觀後屢廢六年復置八年更名竇州山南道復有扶州