Page:Sibu Congkan0206-史炤-資治通鑑釋文-5-4.djvu/47

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


切嗽鉅鹿臼許切鉅鹿縣名屬邢州鹿林之大者也屬籍殊王切附也謂所附宗籍說文籍簿書也其右云九切右猶上

蹀血大頰切殺人流血履蹀之也于願懦怯奴卧切弱也又乳兖奴亂二切罔罟罔與網通稱罟公土

切亦網也赴薊吉𧨏切縣名屬幽州兵媚切閉也𢚓眉隕切悲也慈由切長也虚延牝雞

切母鷄喻婦人知外事雌代雄鳴息各切盡也言牝雞無晨鳴之道鳴則家盡俟斤渠之切突厥號大臣爲俟斤没啜姝恱

執失質入切執失虜姓便橋皮面切漢武帝初作便門橋長安城北面西頭門即平門也古者平便字同於此道作橋跨渡渭水以趨茂陵此便橋是也

    唐紀八        通鑑卷一百九十二

       起柔兆閹茂九月盡著雍困敦七月凡二年

髙祖神堯大聖光孝皇帝下之下○武德九年卑碎蘇對切雜也卑

賤衆多之皃韓州武德元年析潞州之襄垣等縣置正觀十七年州廢仍屬潞州又同州韓城縣置西韓州非此他根切咽也

徐刃切火餘也曰刺葛切李姬謚法暴戾無親曰刺雷同力回切雷之發聲物無不同時應者故曰雷同哂之

切微𥬇皃尼占切相著也軀幹古旦切左氏傳晉文公駢脅注云合幹也幹謂臂腋㸃并與併同負奔謨切亡

也受貸不償曰負給復方目切除其賦役也景州夲滄州弓髙等縣正元三年折置景州長慶大和中屢廢還滄州景福元年復屬河