Page:Sibu Congkan0207-史炤-資治通鑑釋文-5-5.djvu/133

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


丗宗睿武孝文皇帝中○顯德三年屋椽重縁切榱椽并弭切又部禮

切股作木切矢末也章移切酒器跨據枯化一培舖枚切瓦未燒者按漢書張釋之傳云長陵一杯土

顔師古注音歩侯切手掬也其字从手或讀爲杯非也又按培字亦作抔意同而兩音當互讀也音㳟姓也番禺上音僠下音愚縣名

屬廣承㑺祖峻彦頵紆倫輕佻吐彫切爾雅曰佻偷也古穴切剔也行陳上胡郎切

下直刃切行五軍陣也孥戮農都切書曰予則孥戮汝鴻臚凌如切官名昭惲委粉博計切愛也

頭堰烏還切堰名陵延切州名糲食力逹切脫粟也張𤓰切箠也鄖國于分切漢南之國

他合切捶楚而繫撻也渠京切黑刑在面堡壁音寳堡墇小城也烽火敷容切烽火掖曰烽晝曰燧

上去乆切又丘救切下平祕切乾糇也處訥奴骨切鐡綆古杏也索也紡績上撫兩切網絲也下則歷切緝也

從容七恭切從容猶休燕也肺附附或作附如肝肺之相附著反閒居板切反居棧切反其本而間諜之也

許茄切鞮屬亦作鞾搏徒官盧皓切西南夷曰獠○四年甬道音踊築垣墻如街巷躬擐

切貫甲胃直佑切甲鎧也胄兠鍪也其兾泝淮蘇故切逆水而上也以諸切共舉也削柹

切削木餘也徒濫切亦作㗖承職厮養音斯或作㒋養馬者㹠犬徒渾切小豕曰㹠俘馘