Page:Sibu Congkan0208-袁樞-通鑑紀事本末-42-01.djvu/138

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


侯約從將天下銳師出伊闕攻秦令無得通陽城

秦王使將軍摎攻西周赧王入秦頓首受罪盡獻

其邑三十六口三萬秦受其獻歸赧王於周是嵗

赧王崩

秦昭襄王五十二年河東守王稽坐與諸侯通棄

市應侯日以不懌王臨朝而歎應侯請其故王曰

今武安君死而鄭安平王稽等皆畔内無良將而

外多敵國吾是以憂應侯懼不知所出燕客蔡澤

聞之西入秦先使人宣言於應侯曰蔡澤天下雄

辯之士彼見王必困君而奪君之位應侯怒使人

召之蔡澤見應侯禮又倨應侯不快因讓之曰子