Page:Sibu Congkan0210-袁樞-通鑑紀事本末-42-03.djvu/53

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


將光祿大夫使安輯烏孫立安日弟末振將為小

昆彌定其國而還時大昆彌雌栗靡勇健末振將

恐為所并使貴人烏日領詐降刺殺雌栗靡漢欲

以兵討之而未能遣中郎將叚㑹宗立公主孫伊

秩靡為大昆彌乆之大昆彌翖侯難栖殺末振將

安日子安犂靡代為小昆彌漢恨不自誅末振將

復遣叚㑹宗發戊巳校尉諸國兵即誅末振將太

子番丘㑹宗恐大兵入烏孫驚番丘亡逃不可得

即留所發兵墊婁地選精兵三十弩徑至昆彌所

在召番丘責以末振將之罪即手劒擊殺番丘官

屬以下驚恐馳歸小昆彌安犂靡勒兵數千騎圍