Page:Sibu Congkan0211-袁樞-通鑑紀事本末-42-04.djvu/69

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


時新中匈奴兵明友既後匈奴因乘烏桓敝擊之

斬首六千餘級獲三王首匈奴由是恐不能復出

宣帝本始二年昭帝時烏孫公主上書言匈奴與

車師共侵烏孫唯天子幸救之漢飬士馬議撃匈

奴㑹昭帝崩上遣光祿大夫常惠使烏孫烏孫公

主及昆彌皆遣使上書言匈奴復連發大兵侵撃

烏孫使使謂烏孫趣持公主来欲隔絶漢昆彌願

發國精兵五萬騎盡力撃匈奴唯天子出兵以救

公主昆彌先是匈奴數侵漢邊漢亦欲討之秋大

發兵遣御史大夫田廣明爲祁連将軍四萬餘騎