Page:Sibu Congkan0212-袁樞-通鑑紀事本末-42-05.djvu/108

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


踐祚如周公故事具禮儀奏於是羣臣奏言太后

聖德昭然深見天意詔令安漢公居攝臣請安漢

公踐祚服天子韍冕背斧依于户牗之間南面朝

羣臣聼政事車服出入警蹕民臣稱臣妾皆如天

子之制郊祀天地宗祀明堂共祀宗廟享祭羣神

賛曰假皇帝民臣謂之攝皇帝自稱曰予平決朝

事常以皇帝之詔稱制以奉順皇天之心輔翼漢

室保安孝平皇帝之㓜嗣遂寄託之義隆治平之

化其朝見太皇太后帝皇后皆復臣節自施政教

於其宫家國采如諸侯禮儀故事太后詔曰可

王莽居攝元年春正月王莽祀上帝於南郊又行