Page:Sibu Congkan0212-袁樞-通鑑紀事本末-42-05.djvu/115

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


尸磔陳都市卒不得信

初始元年春王邑等還京師西與王級等合擊趙

朋霍鴻二月朋等殄滅諸縣悉平還師振旅莽乃

置酒白虎殿勞饗將帥詔陳崇治校軍功第其高

下依周制爵五等以封功臣爲侯伯子男凡三百

九十五人曰皆以𡚒怒東指西擊羌宼蠻盜反虜

逆賊不得旋踵應時殄滅天下咸服之功封云其

當賜爵闗内侯者更名曰附城又數百人莽發翟

義父方進及先祖冢在汝南者燒其棺柩夷滅三

族誅及種嗣至皆同坑以棘五毒并葬之又取義

及趙朋霍鴻黨衆之尸聚之通路之旁濮陽無鹽