Page:Sibu Congkan0214-袁樞-通鑑紀事本末-42-07.djvu/3

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


龍祠勸單于誅比比弟漸將王在單于帳下聞之

馳以報比比遂聚八部兵四五萬人待兩骨都侯

還欲殺之骨都侯且到知其謀亡去單于遣萬騎

擊之見比衆盛不敢進而還

二十四年春正月匈奴八部大人共議立日逐王

比爲呼韓邪單于欵五原塞願永爲藩蔽扞禦北

虜事下公卿議者皆以爲天下初定中國空虚夷

狄情偽難知不可許五官中郎將耿國獨以爲宜

如孝宣故事受之令東扞鮮卑北拒匈奴率厲四

夷完復邊郡帝從之  冬十月匈奴日逐王比

自立爲南單于遣使詣闕奉藩稱臣上以問朗陵