Page:Sibu Congkan0214-袁樞-通鑑紀事本末-42-07.djvu/89

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


唯燒何種據參䜌未下甲戌罷張喬軍屯

二年夏四月庚戌護羌校尉趙沖與漢陽太守張

貢擊燒當羌於參䜌破之  冬閏十月趙冲擊

燒當羌於阿陽破之

建康元年春護羌從事馬𤣥為諸羌所誘將羌衆

亡出塞領護羌校尉衛琚追擊𤣥等斬首八百餘

級趙沖復追叛羌到建威鸇隂河軍度竟所將降

胡六百餘人叛走沖將數百人追之遇羌伏兵與

戰而殁沖雖死而前後多所斬獲羌由是衰耗詔

封沖子為義陽亭侯

沖帝永嘉元年  西羌叛亂積年費用八十餘