Page:Sibu Congkan0219-袁樞-通鑑紀事本末-42-12.djvu/122

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


首示之遂降甲子司空越遣祁弘宋胄司馬纂帥

鮮卑西迎車駕以周馥爲司𨽻校尉假節都督諸

軍屯澠池 夏四月己巳司空越引兵屯温初太

宰顒以爲張方死東方兵必可解既而東方兵聞

方死爭入關顒悔之乃斬郅輔遣弘農太守彭隨

北地太守刁黙將兵拒祁弘等於湖五月壬辰弘

等擊隨黙大破之遂西入關又敗顒將馬瞻郭偉

於霸水顒單馬逃入太白山弘等入長安所部鮮

卑大掠殺二萬餘人百官犇散入山中拾橡實食

之己亥弘等奉帝乘牛車東還以太弟太保梁柳

爲鎮西將軍守關中六月丙辰朔帝至洛陽復羊