Page:Sibu Congkan0220-袁樞-通鑑紀事本末-42-13.djvu/176

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


靖帥千餘𮪍助纂與秦兵戰于峽中纂兵大敗死

者什三四寳等亦没纂收散兵遁還西縣侯雅進

攻仇池楊統帥武都之衆降秦纂懼靣縛出降雅

送纂于長安以統為南秦州剌史加楊安都督南

秦州諸軍事鎭仇池

武帝寧康元年秋八月梁州剌史楊亮遣其子廣

襲仇池與秦梁州剌史楊安戰廣兵敗沮水諸戍

皆委城犇潰亮懼退守磬險九月安進攻漢川

冬秦王堅使益州剌史王統祕書監朱肜帥卒二

萬出漢川前禁将軍毛當鷹揚將軍徐成帥卒三

萬出劔門入宼梁益梁州剌史楊亮帥巴獠萬餘