Page:Sibu Congkan0220-袁樞-通鑑紀事本末-42-13.djvu/54

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


八年冬十月燕王皝遷都龍城赦其境内

   成李據蜀

晉惠帝元康八年 初張魯在漢中賨人李氏自

巴西宕渠往依之魏武帝克漢中李氏將五百餘

家歸之拜為將軍遷于略陽北土號曰巴氐其孫

特庠流皆有材武善騎射性任俠州黨多附之及

齊萬年反關中荐饑略陽天水等六郡民流移就

榖入漢川者數萬家道路有疾病窮乏者特兄弟

常營護振救之由是得衆心流民至漢中上書求

寄食巴蜀朝議不許遣侍御史李苾持節慰勞且

監察之不令入劔閣苾至漢中受流民賂表言流