Page:Sibu Congkan0222-袁樞-通鑑紀事本末-42-15.djvu/78

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


多歸之

五年夏四月益州刺史周撫龍驤將軍朱燾擊范

賁斬之益州平

   桓温廢立

晉穆帝永和二年冬十一月安西將軍桓温伐漢

朝廷以蜀道險逺温衆少而深入皆以爲憂惟劉

惔以爲必克或問其故惔曰以博知之温善博者

也不必得則不爲但恐克蜀之後温終專制朝廷

三年漢主勢降於温事見桓温滅蜀

四年秋八月朝廷論平蜀之功欲以豫章郡封桓