Page:Sibu Congkan0224-袁樞-通鑑紀事本末-42-17.djvu/151

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大非敵若光致死於我何以待之不如受以驕之

俟釁而動蔑不克矣烏孤乃受之

二十年秋七月秃髪烏孤撃乙弗折掘等諸部皆

破降之築廉川堡而都之廣武趙振少好竒略聞

烏孤在廉川棄家從之烏孤喜曰吾得趙生大事

濟矣拜左司馬三河王光封烏孤為廣武郡公

二十一年夏六月三河王吕光遣使拜秃髮烏孤

為征南大将軍益州牧左賢王烏孤謂使者曰吕

王諸子貪淫三甥㬥虐逺近愁怨吾安可違百姓

之心受不義之爵乎吾當為帝王之事耳乃留其

鼓吹羽儀謝而遣之