Page:Sibu Congkan0225-袁樞-通鑑紀事本末-42-18.djvu/12

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


牧素弗少豪俠放蕩甞請㛰於尚書左丞韓業業

拒之及為宰輔待業尤厚好申拔舊門謙恭儉約

以身帥下百僚憚之論者羙其有宰相之度

七年秋七月燕王跋以太子永領大單于置四輔

柔然可汗斛律遣使獻馬三千匹於跋求娶跋女

樂浪公主跋命羣臣議之遼西公素弗曰前世皆

以宗女妻六夷宜許以妃嬪之女樂浪公主不宜

下降非類跋曰朕方崇信殊俗柰何欺之乃以樂

浪公主妻之跋勤於政事勸課農桑省徭役薄賦

斂每遣守宰必親引見問為政之要以觀其能燕

人恱之