Page:Sibu Congkan0226-袁樞-通鑑紀事本末-42-19.djvu/76

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


割二千人義康乃恱

九年夏六月戊寅司徒南徐州剌史彭城王義康

改領楊州剌史

十二年春三月領軍將軍劉湛與僕射殷景仁素

善湛之入也景仁實引之湛旣至以景仁位遇本

不踰已而一旦居前意甚憤憤俱𬒳時遇以景仁

専管内任謂爲閒已猜𨻶漸生知帝信仗景仁不

可移奪時司徒義康專秉朝權湛甞爲義康上佐

遂委心自結欲因宰相之力以回上意傾黜景仁

獨當時務夏四月己巳帝加景仁中書令中護軍

即家爲府湛加太子詹事湛愈憤怒使義康毁景