Page:Sibu Congkan0228-袁樞-通鑑紀事本末-42-21.djvu/119

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


史田益宗兵守三關請遣軍司爲之節度魏主乃

遣直寢羊靈引爲軍司益宗遂入宼建寧太守黄

天賜與益宗戰於赤亭天賜敗績

梁武帝天監元年春二月辛丑殺齊邵陵王寳收

晉熈王寳嵩桂陽王寳貞梁王將殺齊諸王防守

猶未急鄱陽王寳寅家閹人顔文智與左右麻拱

等宻謀穿牆夜出寳寅具小船於江岸著烏布襦

腰繫千許錢潜赴江側躡屩徒步足無完膚防守

者至明追之寳寅詐爲釣者隨流上下十餘里追

者不疑待散乃度西岸投民華文榮家文榮與其

族人天龍惠連棄家將寳寅遁匿山澗賃驢乘之