Page:Sibu Congkan0235-袁樞-通鑑紀事本末-42-28.djvu/132

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


種悉平之  二月徙燕然都護府於回紇更名

瀚海都護徙故瀚海都護於雲中古城更名雲中

都護以磧爲境磧北州府皆𨽻瀚海磧南𨽻雲中

緫章二年秋八月甲戌改瀚海都護府爲安北都

護府

   唐平西突厥

隋焬帝大業元年 𥘉西突厥阿波可汗爲葉護

可汗所虜國人立鞅素特勒之子是爲泥利可汗

泥利卒子逹漫立號處羅可汗其母向氏本中國

人更嫁泥利之弟婆實特勒開皇末婆實與向氏

入朝遇逹頭之亂遂留長安舍於鴻臚寺處羅多