Page:Sibu Congkan0235-袁樞-通鑑紀事本末-42-28.djvu/186

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


兹都督府春正月戊申立布失畢之子素稽爲龜

兹王兼都督  夏五月癸未徙安西都護府於

龜兹以舊安西復爲西州都督府鎭髙昌故地

   太宗平髙昌

唐髙祖武德二年髙昌王麴伯雅遣使入貢六年

麴伯雅卒子文泰立

太宗貞觀四年冬十二月甲寅髙昌王麴文泰入

朝西域諸國咸欲因文泰遣使入貢上遣文泰之

臣厭怛紇干往迎之魏徴諌曰昔光武不聽西域

送侍子置都護以爲不以蠻夷勞中國今天下𥘉

定前者文泰之來所過勞費已甚今借使十國入