Page:Sibu Congkan0236-袁樞-通鑑紀事本末-42-29.djvu/170

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


待封等不即重誅曏使早誅仁貴等則自餘諸將

豈敢失利於後哉臣恐吐蕃之平非旦夕可冀也

又出師之要全資馬力臣請開畜馬之禁使百姓

皆得畜馬若官軍大舉委州縣長吏以官錢增價

市之則皆為官有彼胡虜恃馬力以為彊若聽人

間市而畜之乃是損彼之彊為中國之利也先是

禁百姓畜馬故元忠言之上善其言召見令直中

書省仗内供奉

調露元年春二月壬戌吐蕃贊普卒子器弩悉弄

立生八年矣時器弩悉弄與其舅麴薩若詣羊同

發兵有弟生六年在論欽陵軍中國人畏欽陵之