Page:Sibu Congkan0238-袁樞-通鑑紀事本末-42-31.djvu/92

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


而已杲卿又密使人入漁陽招賈循郟城人馬燧

説循曰祿山負恩悖逆雖得洛陽終歸夷滅公若

誅諸將之不從命者以范陽歸國傾其根抵此不

世之功也循然之猶豫不時發别將牛潤容知之

以告祿山祿山使其黨韓朝陽召循朝陽至漁陽

引循屛語使壯士縊殺之滅其族以别將牛廷玠

知范陽軍事史思明李立節將蕃漢步騎萬人擊

博陵常山馬燧亡入西山隱者徐遇匿之得免

初祿山自將欲攻潼關至新安聞河北有變而還

蔡希徳將兵萬人自河内北擊常山

肅宗至徳元載春正月乙卯朔祿山自稱大燕皇