Page:Sibu Congkan0243-袁樞-通鑑紀事本末-42-36.djvu/113

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


道拒之恐熱退保東谷婢婢為木柵圍之恐熱突

圍走保薄寒山餘衆皆降於婢婢

五年吐蕃論恐熱復糾合諸部擊尚婢婢婢婢遣

厖結藏將兵五千拒之恐熱大敗與數十騎遁去

婢婢傳檄河湟數恐熱殘虐之罪曰汝輩本唐人

吐蕃無主則相與歸唐毋為恐熱所獵如狐兔也

於是諸部從恐熱者稍稍引去

宣宗大中元年夏五月吐蕃論恐熱乗武宗之喪

誘党項及回鶻餘衆冦河西詔河東節度使王宰

將代北諸軍擊之宰以沙陀朱邪赤心為前鋒自

麟州濟河與恐熱戰於鹽州破走之