Page:Sibu Congkan0243-袁樞-通鑑紀事本末-42-36.djvu/77

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


遺醜復延歳月之命矣儻虜騎南牧國家非步兵

二萬騎五千則不足以抗禦借使一歳而勝之其

費豈特降主之比哉上不聽

十二年回鶻屢請尚公主有司計其費近五百萬

緍時中原方用兵故上未之許二月辛卯朔遣回

鶻麾尼僧等歸國命宗正少卿李誠使回鶻諭意

以緩其期

十五年憲宗之末回鶻遣合達干來求昏尤切憲

宗許之二月癸卯朔遣合達干歸國

穆宗長慶元年夏四月丙戌𠕋回鶻嗣君為登囉

羽録没蜜施句主毗伽崇德可汗  五月丙申