Page:Sibu Congkan0246-袁樞-通鑑紀事本末-42-39.djvu/152

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


潭州東境楚兵釋荆南引歸簡等入復州執其知

州鮑唐

龍徳元年冬十二月髙季昌遣都指揮使倪可福

以卒萬人修江陵外郭季昌行視責功程之慢杖

之季昌女為可福子知進婦季昌謂其女曰歸語

汝舅吾欲威衆辦事耳以白金數百兩遺之

後唐莊宗同光元年荆南節度使髙季昌聞帝滅

梁避唐廟諱更名季興欲自入朝梁震曰唐有吞

天下之志嚴兵守險猶恐不自保况數千里入朝

乎且公朱氏舊將安知彼不以仇敵相遇乎季興

不從  十一月己未加髙季興守中書令時髙