Page:Sibu Congkan0246-袁樞-通鑑紀事本末-42-39.djvu/68

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


審知有功辭不受審知自稱福建留後表于朝廷

光化元年春三月己丑以王審知充威武留後

冬十月癸卯以威武留後王審知為節度使

三年春二月壬申加威武節度使王審知同平章

後梁太祖開平元年夏五月己卯以王審知兼侍

三年夏四月庚子以王審知為閩王

均王貞明六年 初閩王審知承制加其從子泉

州刺史延彬領平盧節度使延彬治泉州十七年

吏民安之㑹得白鹿及紫芝僧浩源以為王者之