Page:Sibu Congkan0247-袁樞-通鑑紀事本末-42-40.djvu/20

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


趣黄州以繩梯登城徑趣州署執吴刺史馬鄴大

掠而還徳勲曰鄂州將邀我宜備之環曰我軍入

黄州鄂人不知奄過其城彼自救不暇安敢邀我

乃展旗鳴鼓而行鄂人不敢逼  五月吴柴再

用等與劉崇景許貞戰於萬勝岡大破之崇景貞

棄袁州遁去

貞明三年春三月楚王殷遣其弟存攻吴上高俘

獲而還

龍徳元年辰溆州蠻侵楚楚寧逺節度副使姚彦

章討平之

後唐莊宗同光元年楚王殷遣其子牙内馬步都