Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/103

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


乃許之成將盟越王又使諸稽郢辭曰以盟為有益

乎前盟口血未乾未乾喻近也足以結信矣以盟為無益

乎君王舎甲兵之威以臨使之而胡重於鬼神而自

輕也吳王乃許之荒成不盟荒空

吳王夫差既許越成乃大戒師徒將以伐齊申胥進諫曰

昔天以越賜吳而王弗受夫天命有反反謂盛者更衰禍者有福今越

王句踐恐懼而改其謀舍其愆令舍廢也愆過也輕其征賦施民所

善去民所惡身自約也裕其衆庶裕饒其民殷衆

以多甲兵譬越之在吳也猶人之有腹心之疾也

夫越王之不忘敗吳於其心也戚然服士以司吾閒