Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/109

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


而驟救傾以時以時不失時也今王無以取之言無政徳而天

祿亟至亟數是吳命之短也員不忍稱疾辟易以見

王之親為越之禽也員請先死辟易狂疾將死曰而縣吾目於

東門以見越之入吳國之亡也遂自殺王慍曰孤不使大夫

得有見也乃使取申胥之尸盛以鴟夷而投之於江鴟夷革囊

吳王夫差既殺申胥不稔於歳稔孰也謂後年不至於孰而北

征也夫差以哀十一年殺子胥十二年會魯于橐臯乃起師北征闕為深

溝於商魯之閒闕穿也商宋也北屬之沂沂水名出秦山葢南至下

邳入西屬之濟濟宋水也以會晉公午於黄池黄池地名晉公

午晉定公也黄池事在魯哀十三年於是越王句踐乃命范蠡舌庸