Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/113

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


吳王昏乃戒令秣馬食士秣粟夜中乃令服兵擐甲夜中夜半

也服執也擐貫也甲鎧也係馬舌出火竈係縳也縳馬舌恐有聲也出火於竈外以自燭陳士

卒百人以為徹行百行徹通也以百人通為一行百行為萬人謂之方陳行頭皆

官帥𢹬鐸拱稽二君皆云官帥大夫也昭謂下言十行一嬖大夫此一行宐為士周禮百人為卒卒

長皆上士𢹬抱也拱執也抱鐸者亦恐有聲也唐尚書云稽棨㦸也鄭後司農以為稽計兵名籍也周禮聽師田以

建𦘺胡奉文犀之渠𦘺胡幡也文犀之渠謂楯也文犀犀之有文理者

行一嬖大夫十行千人嬖下大夫也子產謂子南曰子晳上大夫汝嬖大夫建旌提

析羽為旌提挈也挾經秉枹在掖曰挾經兵書也秉執也十旌一將軍

十旌萬人也將軍命卿也載常建鼓挾經秉枹日月為常鼔晉鼓也周禮將軍執晉

鼔建謂為之楹而樹之為萬人以為方陳百行故曰萬人正四方也皆白常