Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/13

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


曰吾兩鞁將絶吾能止之鞁靷也能止馬徐行故不絶今日之

事我上之次也言次蒯聵駕而乘材兩鞁皆絶乘轢也材横木也

衞莊公禱禱謂將戰時請福也曰曾孫蒯聵以諄趙鞅之故

敢昭吿于皇祖文王昭明也皇大也文王康叔之父烈祖康叔

文祖襄公言文有文徳也襄公蒯聵之祖父璽公之考昭考靈公昭明也靈公蒯

聵之夷請無筋無骨夷傷也戰鬬不能無傷無筋無絶筋無骨無折骨也無面傷

傷於面也無敗用用兵用也無隕懼隕隕越也死不敢請言不敢請歸之神也簡子

曰志父寄也志父簡子之後名也春秋書趙鞅入于晉陽以叛後得反國故改為志父寄寄禱也

趙簡子田于螻螻晉君之囿史黯聞之以犬待于門史黯晉大

夫史墨也時為簡子史犬田犬也門君囿門也簡子見之曰何為曰有所得