Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/22

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


飲吾欲言地求飲食我以情欲無忠諫也是養吾疾而干吾祿也

也干求也吾不與皆斃皆俱也斃踣也襄子出曰吾何走乎從者

曰長子近且城厚完長子晉别縣也襄子曰罷民力以完之

又斃以守之其誰與我斃踣也誰與我誰與我同力也從者曰邯鄲

之倉庫實邯鄲晉别縣也襄子曰浚民之膏澤以實之浚煎也讀

又因而殺之其誰與我其晉陽乎先主之所屬也

先主簡子也謂無以尹鐸為少晉陽為逺必以為歸尹鐸之所寛也民必龢矣

乃走晉陽晉師圍而灌之晉師三卿之師也灌引汾水以灌之沈竈產

鼃民無畔意沈竈縣釡而炊也産鼃鼃生於竈也鼃蝦蟆也