Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/6

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


歸徧戒其所知曰人不可以不學吾適魯而名其二

諱為笑焉唯不學也言學則必知諱不見笑也禮入境而問禁入門而問諱

之有學也猶木之有枝葉也木有枝葉猶庇䕃人而

况君子之學乎

董叔將取於范氏董叔晉大夫也范氏范宣子之女叔向曰范氏富

盇已乎言富必驕驕必陵人已止也曰欲為繫援焉欲自繫綴以為援助

日董祁愬於范獻子祁董叔之妻獻子之妹也范姓祁名也曰不吾敬

也獻子執而紡於庭之槐紡縣叔向過之曰子盇為

我請乎叔向曰求繫既繫矣求援既援矣欲而得之

又何請焉