Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/61

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


實難桓景公子鍼有寵於桓如二君於景難謂㑴逼也魯昭元年鍼奔晉其車千乘皆志

於諸侯此其不利者也皆見記錄於諸侯且夫制城邑若體

性焉有首領股肱至于手拇毛脉拇大指也毛須髮也大能掉

小故變而不勤掉作也變動也勤勞也地有髙下天有晦明民

有君臣國有都鄙古之制也先王懼其不帥帥循

制之以義旌之以服行之以禮謂名位不同禮亦異數辨之以

名號書之以文書其名位及其所掌主道之以言既其失也

易物之由易物易其尊卑服物之宜也夫邊境者國之尾也譬之

如牛馬處暑之既至處暑在七月節處止也䖟䗽之既多而不

能掉其尾臣亦懼之大曰䖟小曰䗽不能掉尾益重也以言三國亦將畔也