Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/86

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


平王昭王考也父蔓成然也成然立平王貪求無厭平王殺之在國則君在外則

讎也見讎弗殺非人也鄖公曰夫事君者不為外内

不為外内易行不為豐約舉豐盛也約衰也舉動也茍君之尊卑一

也且夫自敵以下則有讎敵敵體也非是不讎下虐上為

殺上虐下為討而況君乎君而討臣何讎之為若皆

讎君則何上下之有乎吾先人以善事君成名於諸

矦自鬭伯比以來未之失也今爾以是殃之不可

懷弗聽曰吾思吾父不能顧矣鄖公以王奔隨

王歸而賞及鄖懷子西諫曰君有二臣或可賞也

或可戮也君王均之羣臣懼矣均同也賞罰無别故懼也王曰夫