Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/91

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


貳者也貳二心也夫事君無憾憾則懼偪憾恨也無恨謂得志也偪偪上也

偪則懼貳偪則懼誅故貳也夫盈而不偪盈志滿也憾而不貳者

臣能自夀也壽保不知其它它子孫也縱臣而得以其首

領以沒懼子孫之以梁之險而乏臣之祀也恃險而貳將見誅絶

王曰子之仁不忘子孫施及楚國敢不從子與之魯陽

子西使人召王孫勝王孫勝故平王太子建之子白公勝也初費無極為太子少師

無寵太子取於秦而美勸王納之遂譖太子曰建將叛太子奔鄭又與晉謀鄭鄭人殺之勝奔吳在魯哀

十六沈諸梁聞之沈諸梁楚左司馬沈尹戍之子葉公子髙也見子西曰

聞子召王孫勝信乎曰然子髙曰將焉用之曰吾聞

之勝直而剛欲寘之境寘置也傳曰召之使處吳境為白公子髙曰不